ŠOLA ZA STARŠE

  ŠOLA ZA STARŠE

  V šolskem letu 2022/2023 smo za vas pripravili 3 predavanja v okviru »šole za starše«
  - 3. 1. 2023
  - 16. 2. 2023
  - 28. 3. 2023

  Vsa tri srečanja bo vodil izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič. Vsebine predavanj se bodo prepletale in dopolnjevale tekom vseh srečanj.

  Vsebina Predavanj: SKUPNA NALOGA VRTCA IN STARŠEV
  • kako otroka vzgojiti v samostojno in odgovorno osebnost?,
  • skupna naloga vrtca in staršev,
  • vzgojna doslednost in postavljanje meja,
  • »prvič v vrtec«,…
  • starši in vzgojitelji, kot avtoritete in ideali,
  • ključnega pomena za vzgojo: razlikovanje ljubezni in vzgoje,
  • pomen vzgoje v predšolskem obdobju in postavljanje meja,
  • odnos in komunikacija s predšolskim otrokom,
  • kako proti dolgčasu pri predšolskem otroku,
  • škodljivi vplivi zaslonov ter vpliv le-teh na razvojne značilnosti otroka,
  • krepitev samospoštovanja, samopodobe in samozavesti,
  • vztrajnost in prenašanje porazov,
  • sporočilna moč pravljic in vzgoja za vrednote,
  • ,…

  Dolžina predavanja: 60 minut. Znotraj tega časa je tudi prostor za odgovarjanje na vprašanja in dileme staršev.
  Kraj in čas izvedbe predavanja: Večnamenski prostor enota Krimček ob 17.30.

  Vabljeni!