Jedilnik

  Za pestro sestavo jedilnikov skrbi Nastja Klinc. Organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima skrbi za kakovostno prehrano v vrtcu, higienski režim, varnost pri delu in požarno varnost, varnost igrišča, promocijo zdravja na delovnem mestu in drugo. Pri načrtovanju prehrane upošteva Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005), katerih izhodišče so Referenčne vrednosti za vnos hranil Ministrstva za zdravje, Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje 2008) in Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2008) ter splošna sodobna načela in spoznanja stroke, ki veljajo za zdravo prehrano, ter posebnosti vrtčevskega okolja.

  Hrana za vse enote vrtca, razen za enoto Hribček, se pripravlja v lastni centralni kuhinji v enoti Krimček in se po enotah razvaža. V enoti Hribček pa se pripravlja obroke za potrebe vrtca in POŠ Golo. Za otroke, ki na podlagi mnenja zdravnika specialista potrebujejo posebno prehrano, pripravljamo dietne obroke. Tedenski jedilniki so objavljeni na oglasnih deskah v vseh enotah vrtca.

  Oglasite se lahko osebno, pokličete po telefonu 01 28 02 337 ali pošljete elektronsko pošto na naslov: opzhr(afna)vrtec-ig.si.

   

  Jedilnik I starostna skupina - junij 2023.pdf

  Jedilnik II starostna skupina - junij 2023.pdf