POSLANSTVO IN VIZIJA VRTCA

  Poslanstvo

  Želimo, da bi se otroci, vključeni v enote našega vrtca, predvsem dobro počutili. Naš skupni cilj je, da bi bili zadovoljni otroci, starši in tudi delavci vrtca. K nam prihajate različni otroci in različni starši. Trudimo se razumeti to različnost in jo v največji možni meri tudi upoštevati. Otrok naj se pri nas počuti varen in zaščiten, predvsem pa mu želimo nuditi možnosti za njegov individualni razvoj.
  Poudarjamo primarno vlogo družine. Želimo vam ponuditi pomoč in razbremenitev pri socialnih in pedagoških nalogah, pri tem pa ne posegamo v jedro vaše zasebnosti.


  Vizija

  S poglobljenim izvajanjem kurikula bomo zagotavljali, da bodo naši programi temeljili na sodobnih konceptih dela. Otrok naj bo postavljen v ospredje življenja in dela v vrtcu. Želimo dvigovati kvaliteto življenja in dela v vrtcu - za otroke, delavce in za starše. Skupaj s starši ustvarjamo spodbudno okolje za osebnostni razvoj otrok v samostojne, ustvarjalne, samozavestne posameznike. S stalnim strokovnim izobraževanjem, sodelovanjem s strokovnimi institucijami na področju zdravstva, predšolske vzgoje in šolstva - nadgrajevati naše znanje, ki je pogoj za dobro delo. Aktivno vključevanje vrtca v dejavnosti na področju občine (prireditve, proslave, urejenost kraja). V sodelovanju z ustanoviteljem pridobiti nove prostorske kapacitete in tako zagotoviti več delovnih mest ter sprejeti vse vpisane otroke. Aktivno skrbeti za promocijo vrtca. Izkoriščati danosti naravnega okolja, v katerem se nahajamo, in se s tem približati globalnemu cilju:


  ŽIVLJENJE Z NARAVO - SREČEN, ZDRAV OTROK - ZADOVOLJNI STARŠI - ZADOVOLJNI DELAVCI