SPREMEMBA CEN PROGRAMOV

  Spoštovani starši,

  v petek, 5.5.2023 je v Uradnem listu številka 50 objavljen Sklep o določitvi cen programov vrtca v Javnem zavodu Vrtec Ig. Povezava do URL: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-1586/s...

  Dvig cene je bil nujen zaradi uskladitve plač v javnem sektorju in podražitve stroškov obratovanja. Sprejel ga je svet zavoda na svoji 8. redni seji in občinski svet na 5. redni seji. Nova ekonomska cena začne veljati s 1. 5. 2023.
  1. starostna skupina: 645,38 €
  2. starostna skupina: 499,85 €
  kombiniran oddelek: 541,96 €

  Hvala za razumevanje

  MAJA ČUDEN, v.d. ravnateljice