Zdravje

  Zdravje predstavlja splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Skrb za dobro počutje in zdravje naših otrok zato uvršamo med prioritetne naloge našega vrtca.
  Življenje z naravo je naša usmeritev in naš način dela in življenja. Na več načinov skrbimo za krepitev in ohranitev zdravja. Sem sodijo vsakodnevno bivanje na prostem, izvedba programa Športni vrtec za otroke od 3. do 6. leta starosti, vsakodnevno vključevanje sadja v prehrano, vključeni smo v projekt Varno s soncem, otrokom pa vsebine o zdravem življenju približamo skozi vsebine vzgojno-izobraževalnega procesa.
  V vrtcu redno skrbimo za ustrezne zdravstveno-higienske pogoje. Skrbimo za ustrezno prezračevanje prostorov, osvetljenost, higieno z rednim dnevnim čiščenjem, nadzorom nad epidemiološkim stanjem z občasno dezinfekcijo ob pojavu nalezljivih bolezni, ustrezno pitno vodo in temperaturo v prostorih.
  Posebno skrb namenjamo ustreznosti otroških igrišč z vzpostavljeno Knjigo igrišč, po kateri se redno nadzira stanje igrišč in odpravlja morebitna neskladja.

  Nalezljive bolezni
  V vrtcu se velikokrat zgodi, da starši otroka po preboleli nalezljivi bolezni pripeljete v vrtec kljub temu, da otrok še ni popolnoma ozdravel. V obdobju, ko so v porastu predvsem okužbe dihal in črevesne prenosljive bolezni, je zelo pomembno, da otrok pravočasno prične z zdravljenjem in v tem času v vrtcu ni prisoten.

  Zaradi tesnih stikov v skupini otrok vključenih v vrtec, so pogoji za širjenje nalezljivih bolezni in okužb (predvsem dihal in črevesnih okužb) v takih okoljih zelo v ospredju. Otroci pogosto zanesejo okužbe oziroma bolezni iz domačega okolja in tudi obratno.

  Starši imajo ključno vlogo pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni in okužb v vrtcih. Pomembno lahko prispevajo k zmanjšanju tveganja za širjenje okužb, če dosledno upoštevajo priporočila tudi glede ponovne vključitve otroka po preboleli bolezni oziroma okužbi. S tem omogočijo, da se otroci dobro pozdravijo preden se ponovno vključijo v skupino in da bolezni ne širijo na sovrstnike.
  Starše prosimo, da ob odjavi otroka sporočite ali gre za nalezljivo bolezen in za katero, da lahko primerno ukrepamo.

  Otrok ne sme v vrtec v naslednjih primerih:
  - vročina, neobičajna utrujenost, razdražljivost, težko dihanje, neprestan jok ali drugi znaki bolezni;
  - driska (voden iztrebek ≥2-krat/dan, primes sluzi, krvi);
  - bruhanje (≥2-krat v 24 urah), če bi lahko šlo za okužbo (podobni znaki pri drugih družinskih članih, otrocih v vrtcu) in/ali pretečo izsušitev (dehidracijo);
  - razjede v ustih in slinjenje, razen če zdravnik izključi infekcijsko naravo bolezni;
  - izpuščaj z/brez vročine ali s spremembami počutja, obnašanja ali drugimi bolezenskimi znaki, dokler zdravnik ne izključi nalezljive bolezni in potrdi, da otrok ni kužen;
  - gnojno vnetje oči, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni kužen;
  - gnojne kožne spremembe (impetigo), dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni kužen;
  - uši, do naslednjega dne po razuševanju;
  - garje, do zaključenega zdravljenja;
  - streptokokno vnetje žrela (angina), škrlatinka, dokler zdravnik ne odloči, da je otrok sposoben za vrtec;
  - vodeni mehurčki – dokler zdravnik ne izključi infekcijske bolezni;
  - norice, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen;
  - ošpice, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen;
  - oslovski kašelj, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen;
  - mumps, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen;
  - zlatenica, dokler zdravnik ne izključi infekcijske etiologije;
  - hepatitis A, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen;
  - tuberkuloza, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen.

  Starši ste tisti, ki najprej prepoznate bolezen pri otroku (vročina, bruhanje, driska, gnojen izcedek iz noska s kihanjem in kašljanjem, gnojne oči, uši, gliste …) Starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma. Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi (ZNB, Ur.L.RS 33/06).

  Načrt vrtca za ukrepanje v primeru nujnih stanj in zagotavljanje pogojev: Nacrt v primeru nujnih stanj.pdf

  Nega otrok se izvaja v skladu s higienskimi pravili, da se preprečuje širjenje nalezljivih bolezni, ravno tako rokovanje in pranje perila.

  Osebna higiena – projekt umivanja rok
  Umivanje rok je ena od osnovnih higienskih navad, temelji za njeno izvajanje so položeni že v zgodnjem otroštvu, v obdobju prvih desetih let, začenši z navajanjem na opravljanje potrebe na straniščni školjki. Povezani so predvsem s pojmoma »umazanost« in »čistost«, pri čemer gre predvsem za čustvene odzive, ki delujejo kot človekov obrambni mehanizem in niso povezani z zavedanjem nevarnosti patogenih mikroorganizmov. Otroci v predšolskem obdobju so še posebno dovzetni za vsa navodila in procese, ki jim jih privzgojijo v času, ki ga preživijo v vrtcu.
  Cilj delavnice Higiena rok in prenos okužb je bil na otrokom zanimiv in atraktiven način prikazati pomen umivanja rok ter jih spodbuditi k zavedanju nevidnega sveta okoli njih, hkrati pa jim tudi priučiti osnovne higienske navade.
  Otroci so preko predstavitve in pogovora prišli do ugotovitev, da so njihove roke včasih umazane tudi, ko so na videz čiste. Z UV lučjo so se na lastne oči prepričali, da je umazanija včasih očem nevidna. Skupaj so ugotovili, pri katerih dejavnostih so roke najpogosteje umazane in kdaj si jih je potrebno še posebno temeljito umiti. Ob praktičnem prikazu pravilnega postopka umivanja so vsi aktivno sodelovali pri učenju kretenj. Pri kreativnem ustvarjanju s temo Umazanija rok se je otroke spodbudilo k razmišljanju o tem, na kakšen način vse si lahko umažejo roke. Končna cilja delavnice pa sta bila individualno umivanje rok vseh otrok po pravilno naučenem postopku in upoštevanje načel varčevanja z vodo, milom in s toaletnimi brisačami.
  Zobna preventiva
  V okviru zobozdravstvene preventive vsako leto organiziramo obisk medicinske sestre zobne preventive ZD Vič. V okviru obiska so otroci od 3. leta dalje seznanjeni s pravilno skrbjo za ustno higieno in s pravilno prehrano za zdrave in močne zobe.

  Evakuacijske vaje
  Z evakuacijskimi vajami želimo otroke in zaposlene naučiti, kako je potrebno zapustiti prostore vrtca, preizkusiti organizacijsko in tehnično pripravljenost za varno zapustitev zgradbe ob izrednih razmerah, ter ugotoviti morebitne izboljšave, da bi bila evakuacija čim bolj varna in učinkovita. Zato vsako leto organiziramo evakuacijske vaje. Pri organizaciji in izvedbi evakuacijskih vaj sodeluje PGD Ig. Gasilci so doslej pripravili številne in pestre dejavnosti. Predstavili in prikazali so vozilo, opremo, pripomočke in delovno obleko, otroci pa so se preizkusili tudi v gašenju z brizganjem vode.

  Organizatorka zdravstveno-higienskega režima v vrtcu je Nastja Klinc.