PODPISI POGODB IN SESTANEK ZA NOVINCE

  Spoštovani starši,

  Podpisi Pogodb o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca bodo potekali na UPRAVI vrtca, Cesta na Kurešček 70, 1292 IG v:

  - TOREK, 31. 5. 2022, med 7.00 in 11.00 ter med 14.00 in 17.00 in
  - SREDO, 1. 6. 2022, med 7.00 in 11.00 ter med 14.00 in 18.00.

  Pogodbe imejte podpisane s strani obeh staršev!!

  SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

  V Vrtec Ig je bilo do vključno 28. 2. 2022 oddanih več vlog, kot je bilo prostih mest, zato je Komisija za sprejem otrok v vrtec na svoji seji dne 15. 4. 2022 obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red otrok. 

  LETNIK

  ROJSTVA

  ŠTEVILO VLOG

  NOVA EKONOMSKA CENA VRTCA

  Spoštovani,

  obveščamo vas, da se je s 1. 1. 2022 spremenila ekonomska cena vrtca. V prilogi najdete Sklep o določitvi cen programov vrtca v Javnem zavodu Vrtec Ig.

  RAVNATELJICA
  Mateja Moškrič

  SMERNICE ZA UPORABO ZASLONOV PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH 

  V zadnjih letih se pediatri pri svojem delu vedno pogosteje srečujemo z otroki in mladostniki, ki imajo zaradi neprimerne uporabe naprav z zasloni (zaslonov) različne težave. Posebej izstopajo predšolski otroci, ki imajo zaradi neprimerne uporabe zaslonov odstopanja že zgodaj v razvoju. Naslavljanje te izredno aktualne problematike terja poenotene in strokovne usmeritve.