ORGANIZACIJA DELA (30. 11.−4. 12. 2020)

  Spoštovani,

  vrtci še naprej ostajajo zaprti. Za otroke, ki nujno potrebujejo varstvo, bo le to organizirano v centralni enoti KRIMČEK, Cesta na Kurešček 70. Odprt bo 1. trakt (desna vrata, pritličje) in 3. trakt (leva vrata, nadstropje).

  V priponki je zapisana razporeditev oddelkov po igralnicah in odpiralni čas igralnic.

   

  Želimo vam prijeten vikend, ki bo že v pričakovanju decembra. Kljub vsemu, si pričarajmo in uživajmo v prazničnem vzdušju zadnjega meseca tega leta!

  ORGANIZACIJA DELA (23.-27. 11.2020)

  Spoštovani,

  vrtci ostajajo še naprej zaprti in nujno vartsvo zagotavljajo zgolj otrokom, za katere starši nujno potrebujejo varstvo. Dežurno varstvo bo organizirano v centralni enoti KRIMČEK, Cesta na Kurešček 70. Odprt bo 1. trakt (desna vrata, pritličje) in 3. trakt (leva vrata, nadstropje).

  Spodaj v priponki je zapisana razporeditev oddelkov po igralnicah.

   

  Želimo vam prijetenn sončen vikend!

  ORGANIZACIJA DELA (16.–20. 11. 2020)

  Spoštovani,

  tudi v prihodnjem tednu vrtci ostajajo zaprti. Za otroke, ki nujno potrebujejo varstvo, bo le to organizirano v centralni enoti KRIMČEK, Cesta na Kurešček 70. Odprt bo 1. trakt (desna vrata, pritličje) in 3. trakt (leva vrata, nadstropje).

  Spodaj v priponki je razporeditev oddelkov/enot po igralnicah, z vpisanim odpiralnim časom igralnic. 

   

  Želimo vam prijeten vikend, pazite nase in svoje bližnje ter ostanite zdravi!

  ORGANIZACIJA DELA (9.–13. 11. 2020)

  Spoštovani,

  tudi v prihodnjem tednu bo dežurno vartsvo za otroke, ki nujno potrebujejo varstvo, organizirano v centralni enoti Krimček, Cesta na Kurešček 70.

  Odprt bo 1. trakt (desna vrata, pritličje) in 3. trakt (leva vrata, nadstropje).

   

  Spodaj v priponki  je razporeditev oddelkov/enot po igralnicah, z vpisanim odpiralnim časom igralnic. 

   

  Želim vam prijeten vikend in ostanite zdravi!

  OBVESTILO - razporeditev oddelkov po igralnicah (2.-6. 11. 2020)

  Spoštovani,

   

  obveščamo vas, da bo v prihodnjem tednu, za otroke, ki nujno potrebujejo varstvo, organizirano dežurstvo v centralni enoti KRIMČEK, Cesta na Kurešček 70. Odprt bo 2. trakt (leva vrata, pritličje) in 3. trakt (leva vrata, nadstropje).

  V priponki vam pošiljam razporeditev oddelkov/enot po igralnicah, z vpisanim odpiralnim časom igralnic. 

   

  ŽelimO vam prijeten vikend!

  OBVESTILO O SPREMENJENEM ODPIRANJU ENOT IN TRAKTOV

  Obveščamo vas, da smo zaradi še večjega preprečevanja širjenja okužbe s virusom COVID - !9 spremenili nekatere odpiralne čase enot oziroma traktov.

  SPREMEMBA EKONOMSKE CENE VRTCA

  Obveščamo vas, da se bo s 1. 10. 2020, spremenila cena dnevnega programa v Vrtcu Ig (sklep Občine Ig v priponki).

  OBVESTILO

  V priponki je obvestilo ustanovitelja o vrednostih radona v enoti Studenček in Sonček ter o predvideni obnovi prostorov starega vrtca.

  SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

  V Vrtec Ig je bilo do vključno 29. 2. 2020 oddanih več vlog, kot je bilo prostih mest, zato je Komisija za sprejem otrok v vrtec na svoji seji dne 1. 6. 2020 obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red otrok. 

   

  LETNIK

  ROJSTVA

  ŠTEVILO VLOG

  Strani