SPREMEMBA EKONOMSKE CENE VRTCA

  Obveščamo vas, da se bo s 1. 10. 2020, spremenila cena dnevnega programa v Vrtcu Ig (sklep Občine Ig v priponki).

  ORGANIZACIJA DELA KONEC MESECA AVGUSTA

  Spoštovani,

  v priponki se nahaja obvestilo in razporeditev oddelkov v tednu od 24. do 28. 8. 2020.

  OBVESTILO

  V priponki je obvestilo ustanovitelja o vrednostih radona v enoti Studenček in Sonček ter o predvideni obnovi prostorov starega vrtca.

  POLETNA ORGANIZACIJE DELA

  Spoštovani starši!

  V času poletnih počitnic bodo dislocirane enote Vrtca Ig predvidoma zaprte:

  - enota SONČEK do predvidoma 21. 8. 2020,

  - enota STUDENČEK od 6. 7. do predvidoma 21. 8. 2020,

  - enota MAVRICA od 6. 7. do predvidoma 21. 8. 2020,

  - enota HRIBČEK od 20. 7. do predvidoma 21. 8. 2020.

  Za vse otroke, ki bodo potrebovali varstvo, bo dežurna enota KRIMČEK, Cesta na Kurešček 70. Poslovni čas enote je od 5.30 do 16.45.

  ORGANIZACIJA DELA V PETEK, 26. 6. 2020

  V petek, 26. 6. 2020, bo za vse otroke Vrtca Ig organizirano dežurno varstvo v centralni enoti Krimček, Cesta na Kurešček 70. Poslovni čas enote je od 5.30 do 16.45.

  V priponki je razporeditev oddelkov po igralnicah.

  Želimo vam prijeten začetek poletnih počitnic.

  SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

  V Vrtec Ig je bilo do vključno 29. 2. 2020 oddanih več vlog, kot je bilo prostih mest, zato je Komisija za sprejem otrok v vrtec na svoji seji dne 1. 6. 2020 obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red otrok. 

   

  LETNIK

  ROJSTVA

  ŠTEVILO VLOG

  OBVESTILO O VRAČANJU OTROK V VRTEC V MESECU JUNIJU

  Spoštovani starši,

  obveščamo vas, da bo od ponedeljka, 1. 6. 2020, dalje delo v vrtcu potekalo po ustaljenem načinu, tako kot pred zaprtjem vrtcev 16. 3. 2020.To pomeni, da bodo vse enote vrtca odprte po uradne poslovnem času, vzgojno delo bo potekalo v oddelkih, kjer imate vključene otroke.

  V skladu s priporočili NIJZ je do uradnega preklica še vedno:

  OBVESTILO O PONOVNEM ODPRTJU VRTCA IG

  Spoštovani starši!

  Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah. V vrtcu bomo izvajali ukrepe v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok.

  Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa.

  Prosimo vas, da za preprečevanju širjenja okužbe, dosledno upoštevate naslednje preventivne ukrepe:

  PONOVNO ODPIRANJE VRTCEV

  Spoštovani starši,

  iz medijev in od vsepovsod spremljate dogajanje v zvezi epidemijo koronavirus Covid - 19, ki nam je preprečila opravljanje naše dejavnosti v prostorih vrtca, tako kot smo bili običajno vajeni.

  Za nami je osem tednov odkar smo zaprli vrata vrtca. Prepričana sem, da ste ta čas v svojih družinah preživljali prijetne ure, včasih naporne, ampak vseeno zanimive, poučne, da ste imeli čas za pogovore, igro, skupno ustvarjanje, šport, morda kuhanje in druge zanimive aktivnosti.

  OBVESTILO - VPIS OTROKA V VRTEC

  Spoštovani,

  zaradi izrednih razmer, ki smo jih trenutno deležni v naši državi, so vrtci do nadaljnjega zaprti. Tako se zaenkrat komisija za sprejem otrok v vrtec ne more sestati. 

  Obvestilo je v priponki.

   

  Želimo vam vse dobro in ostanite zdravi!

  Strani