SKLAD VRTCA

  S šolskim letom 2019/2020 se je Sklad vrtca Ig ponovno ustanovil in z letošnjim šolskim letom nadaljuje njegovo poslanstvo. Njegov osnovni namen je pridobivanje finančnih sredstev in s tem možnost za boljše in kvalitetnejše vzgojno-izobraževalno delo ter pomoč pri financiranju dodatnih vsebin otrok iz socialno ogroženih družin.

  Sklad pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov staršev, donacij, z lastno dejavnostjo (zbiranje starega papirja, božični bazar, …) in iz drugih virov. Sredstva za financiranje dejavnosti se zbirajo na TRR SI56 0123 7603 0635 028  - sklicna številka sklada SI00 2911.

  Upravni odbor Sklada si pridržuje pravico, da v izrednih okoliščinah sam presodi prioriteto in ustreznost kriterijev za dodelitev sredstev in po potrebi opredeli začasni, ustreznejši kriterij (npr. nepredvidljivi upad dohodka ali izredni nujni stroški, ki so nastali največ dva meseca pred izvedbo letovanja oziroma zimovanja).
  Sorazmerni delež je odvisen od števila vlog in razpoložljivih sredstev. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo tisti otroci, ki v tekočem šolskem letu še niso izkoristili pomoči iz socialnega sklada.

  Vlogo za sofinanciranje je potrebno oddati na predpisanem obrazcu, ki so jo odda po pošti na Sklad vrtca Ig, se jo odda vzgojiteljici ali pošlje po elektronski pošti na sklad@vrtec-ig.si.

  Vabimo vas, da nam pomagate pri zbiranju sredstev. O vseh akcijah vas bomo sproti obveščali na spletni strani vrtca v rubriki Aktualno (zbiralne akcije papirja, prodaja izdelkov, voščilnic, srečelovi). Veseli smo tudi vseh donacij in prispevkov staršev. O delovanju Sklada, zbranih in porabljenih sredstvih Sklada vas bomo seznanjali preko spletnih strani pod rubriko aktualno/starši, preko oglasnih desk in roditeljskih sestankov.