Krimček

Enota Krimček, se nahaja v neposredni bližini gozda, sredi narave, ob cesti na Kurešček. Vrtec ima 12 oddelkov, v letošnjem letu imamo 6 oddelkov I.starosti in 6 oddelkov II.starosti. Igralnice I.starosti se nahajajo v pritločju, II.starost pa ima prostore v nadstropju. Vsi prostori za otroke so opremljeni po najnovejših standardih. V enoti je knjižnica, večnamenski prostor, telovadnica, kabineti za izvajanje individualnih dejavnosti; zunanjost vrtca pa je urejena v lepo in opremljeno otroško igrišče.

 V stavbi ima svoje prostore tudi uprava, centralna pralnica in centralna kuhinja, ki pripravlja obroke za enote Krimček, Studenček, Mavrica in Sonček.

1-2 leti

vzgojiteljica: MAJA ŠULIGOJ, dipl.vzgojiteljica

pom. vzgojiteljice: NINA MLAKAR, vzgojiteljica

 

1-2 leti

vzgojiteljica: SUZANA SRNJAK, dipl. vzgojiteljica

pom. vzgojiteljice: ŠPELA LEGIN GUČEK, vzgojiteljica

 

1-2 leti

vzgojiteljica: DANIJELA SLANA, dipl.vzgojiteljica

pom. vzgojiteljice: ANDREJA GRUDEN, vzgojiteljica

 

2-3 leti

vzgojiteljica: IRENA PETROVČIČ, dipl. vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: MARTINA PUCIHAR, vzgojiteljica

2-3 leta
vzgojiteljica: GERMANA MEHLIN, dipl.vzgojiteljica

pom.vzgojiteljica: ANDREJA OKORN, vzgojiteljica

3-6 let
vzgojiteljica: POLONA ZRIMŠEK, dipl.vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: NATAŠA JAKIČ, vzgojiteljica

3-6 leta
vzgojiteljica: JANA KRISTAN, dipl.vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: SAMANTA MAVEC, vzgojiteljica
 

1-2 leti
vzgojiteljica: TEA OPLOTNIK, dipl.vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: ANA LENARČIČ, vzgojiteljica

4-5 let
vzgojiteljica: MAJA ČUDEN, dipl.vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: BARBARA PERČIČ, vzgojiteljica

 

3-4 leta
vzgojiteljica: ANITA ZALETELJ, dipl. vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: DANIJELA KOROŠEC, vzgojiteljica

4-5 let

vzgojiteljica: MILENA MIKEC, vzgojiteljica

pom.vzgojiteljica: MATEJA KUMŠE, vzgojiteljica

5-6 let

vzgojiteljica: LIDIJA KRAŠEVEC,vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: ANDREJA C.SREBOT, vzgojiteljica