Krimček

Enota Krimček, se nahaja v neposredni bližini gozda, sredi narave, ob cesti na Kurešček. Vrtec ima 12 oddelkov, v letošnjem letu imamo 5 oddelkov I.starosti in 7 oddelkov II.starosti. Igralnice I.starosti se nahajajo v pritločju, II.starost pa ima prostore v nadstropju. Vsi prostori za otroke so opremljeni po najnovejših standardih. V enoti je knjižnica, večnamenski prostor, telovadnica, kabineti za izvajanje individualnih dejavnosti; zunanjost vrtca pa je urejena v lepo in opremljeno otroško igrišče.

 V stavbi ima svoje prostore tudi uprava, centralna pralnica in centralna kuhinja, ki pripravlja obroke za enote Krimček, Studenček, Mavrica in Sonček.

1-2 leti

vzgojiteljica: MAJA ČUDEN, dipl.vzgojiteljica

pom. vzgojiteljice: BARBARA PERČIČ, vzgojiteljica

 

1-2  leti

 vzgojiteljica: MILENA MIKEC, vzgojiteljica

pom. vzgojiteljice: ANA ARHAR, vzgojiteljica

 

1-2 leti

 vzgojiteljica: MATEJA KRAMAR, dipl.vzgojiteljica

pom. vzgojiteljice: ANDREJA GRUDEN, vzgojiteljica

 

2-3 leta

vzgojiteljica: LIDIJA KRAŠEVEC, vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: ANDREJA CIMPERMAN, vzgojiteljica

2-3 leta
vzgojiteljica: JANA KRISTAN, dipl.vzgojiteljica

pom.vzgojiteljica: URŠA CIMPERMAN, vzgojiteljica

3-4 leta
vzgojiteljica: MATEJA MOŠKRIČ, dipl.vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: ANA LENARČIČ, vzgojiteljica

4-5 let
vzgojiteljica: IRENA PETROVČIČ, dipl.vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: MARTINA PUCIHAR, vzgojiteljica
 

3-4 leta
vzgojiteljica: DANIJELA KOROŠEC, dipl.vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: NINA MLAKAR, vzgojiteljica

4-5 leta
vzgojiteljica: GERMANA MEHLIN, dipl.vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: ANDREJA OKORN, vzgojiteljica

 

3-4 leta
vzgojiteljica: SUZANA SRNJAK, dipl. vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: ŠPELA LEGIN GUČEK, vzgojiteljica

5-6 let

vzgojiteljica: ANITA ZALETELJ, dipl.vzgojiteljica

pom.vzgojiteljica: DANIJELA KOROŠEC, vzgojiteljica

3-6 let

vzgojiteljica: NADJA SKUBIC,dipl.vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: NATAŠA JAKIČ, vzgojiteljica