Krimček

Enota Krimček, se nahaja v neposredni bližini gozda, sredi narave, ob cesti na Kurešček. Vrtec ima 12 oddelkov, v letošnjem letu imamo 6 oddelkov I.starosti in 6 oddelkov II.starosti. Igralnice I.starosti se nahajajo v pritločju, II.starost pa ima prostore v nadstropju. Vsi prostori za otroke so opremljeni po najnovejših standardih. V enoti je knjižnica, večnamenski prostor, telovadnica, kabineti za izvajanje individualnih dejavnosti; zunanjost vrtca pa je urejena v lepo in opremljeno otroško igrišče.

 V stavbi ima svoje prostore tudi uprava, centralna pralnica in centralna kuhinja, ki pripravlja obroke za enote Krimček, Studenček, Mavrica in Sonček.

2-3 leta

vzgojiteljica: MAJA ŠULIGOJ, dipl.vzgojiteljica

pom. vzgojiteljice: NINA MLAKAR, vzgojiteljica

 

2-3 leta

vzgojiteljica: SUZANA SRNJAK, dipl. vzgojiteljica

pom. vzgojiteljice: ŠPELA LEGIN GUČEK, vzgojiteljica

 

2-3 leta

vzgojiteljica: JANJA ADAMIČ, dipl.vzgojiteljica

pom. vzgojiteljice: ANDREJA GRUDEN, vzgojiteljica

 

1-2 leti

vzgojiteljica: LIDIJA KRAŠEVEC, vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: ANDREJA C.SREBOT, vzgojiteljica

1-2 letI
vzgojiteljica: JANA KRISTAN, dipl.vzgojiteljica

pom.vzgojiteljica: SAMANTA MAVEC, vzgojiteljica

4-5 let
vzgojiteljica: ANITA ZALETELJ, dipl.vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: DANIJELA KOROŠEC, vzgojiteljica

3-4 leta
vzgojiteljica: IRENA PETROVČIČ, dipl.vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: MARTINA PUCIHAR, vzgojiteljica
 

2-3 leta
vzgojiteljica: TEA OPLOTNIK, dipl.vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: ANA LENARČIČ, vzgojiteljica

5-6 let
vzgojiteljica: MAJA ČUDEN, dipl.vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: BARBARA PERČIČ, vzgojiteljica

 

3-4 leta
vzgojiteljica: GERMANA MAEHLIN, dipl. vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: ANDREJA OKORN, vzgojiteljica

5-6 let

vzgojiteljica: MILENA MIKEC, vzgojiteljica

pom.vzgojiteljica: MAJA GOLOB, vzgojiteljica

4-6 let

vzgojiteljica: STAŠA GOLOB,dipl.vzgojiteljica
pom.vzgojiteljica: NATAŠA JAKIČ, vzgojiteljica